hsj
Alexander Gomez. Diberdayakan oleh Blogger.

Social Icons

emboh

Featured Posts Coolbthemes

AlamkuLautan Indonesia

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Tata Cara Sholat Gerhana

Tidak ada satu kejadian di antara sekian banyak kejadian yang ditampakkan Allah Subhanahu wa Ta’ala di hadapan hamba-Nya, melainkan agar kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kekuasaan yang Allah ‘Azza wa Jallatampakkan tersebut. Yang pada akhirnya, kita dituntut untuk selalu mawas diri dan melakukan muhasabah.
Di antara bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta’ala itu, ialah terjadinya gerhana. Sebuah kejadian besar yang banyak dianggap remeh manusia. Padahal RasulullahShallallahu ‘alaihi wa Sallam justru memperingatkan umatnya untuk kembali ingat dan segera menegakkan shalat, memperbanyak dzikir, istighfar, doa, sedekah, dan amal shalih tatkala terjadi peristiwa gerhana.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Tata Cara dan Macam-Macam Sholat sunnah Rawatib

A. Pengertian dan DefinisiShalat sunah rawatib adalah shalat yang mengiringi solat wajib lima waktu dalam sehari yang bisa dikerjakan pada saat sebelum sholat dan setelah solat. Fungsi salat sunat rawatib adalah menambah serta menyempurnakan kekurangan dari shalat wajib.
B. Tata Cara dan Syarat Kondisi
1. Dikerjakan sendiri-sendiri tidak berjamaah
2. Mengambil tempat salat yang berbeda dengan tempat melakukan sholat wajib.
3. Shalat sunah rawatib dilakukan dua rokaat dengan satu salam.
4. Tidak didahului azan dan qomat

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Tata Cara Sholat Istikharah (Sholat Menentukan Pilihan)

Solat Sunnat IstikharahSolat ini dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, terutama bila seseorang dalam keraguan memutuskan mana yang terbaik diantara dua perkara yang diragukan. Jika timbul keraguan dalam hati untuk memilih atau mengambil keputusan dalam sesuatu perkara, contohnya: apakah aku harus menolak atau menerima? Keraguan makin terasa, keputusan tidak dapat dipastikan setelah melihat masing-masing ada kelebihan dan keburukannya.
Oleh yang demikian, hendaklah menyerahkan pada Yang Maha Kuasa untuk memilihnya. Sebelum seseorang mengambil keputusan ia dianjurkan solat istikharah dua rakaat.
Dengan mengharapkan agar ditunjukkan Allah untuk mendapatkan pilihan yang terbaik.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Tata Cara Sholat Hajat

Sholat sunnah yang dilakukan karena adanya suatu hajat keinginan atau keperluan tertentu, baik keperluan yang berhubungan denga duniawi ataupun ukhrawi. Sholat adalah doa, Ketika seseorang ingin keinginannya dikabulkan oleh Allah swt, maka ia sholat dan berdoa. Sholat Hajat adalah sholat sunnah yang lebih dikhususkan untu memohon kepada Allah swt agar dikabulkansegala hajat. Allah SWT berfirman, “Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat.” (QS. Al Baqarah:45)
Dalam menyempurnakan ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai suatu keinginan, Insyaallah dengan melakukan sholat Hajat Allah akan mengabulkan do’a dan keinginan tersebut.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Tata Cara Sholat Khauf (Sholat disaat Perang)

SOLAT KHAUF : Yaitu Solat dalam keadaan ketakutan disebabkan peperangan dan sebagainya. Solat khauf itu disyari’atkan bagi umat Muhammad hingga hari Qiamat. Setelah ditinggalkan Rasulullah (S.A.W.) para sahabat juga menjalankan solat khauf, kerana adanya sebab yang tetap, maka dapat dilaksanakan sebagaimana solat Qasar. Solat ini boleh berlaku dalam tiga keadaan dengan cara yang berbeza-beza.

Imam Ahmad mengatakan terdapat 6 atau 7 hadis yang memuatkan kaedah ‎melakukan solat khauf ini. Ibnu Qayyim pula mengatakan pada dasarnya ‎terdapat 6 cara, tapi oleh sebhgn ulama’ dibuat lebih banyak lagi.‎
1. MUSUH BERADA BUKAN DI ARAH KIBLAT

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS